תנאים והגבלות

תנאים והגבלות אלה מסייעים לשמור על אתר זה כמקום בטוח לסחור ומפרטים את מלוא ההיקף של כל הסכם שהושג בינך לבין HSJohnson בקשר לאתר זה. עליך להבין כי על ידי ביצוע הזמנה, אתה מקבל את התנאים וההגבלות הבאים:

החוזה שלך לרכישות שבוצעו דרך אתר אינטרנט זה הוא עם HSJohnson

אתה מסכים שדואר אלקטרוני יכול לשמש כאמצעי תקשורת למרחקים ארוכים.

שום חוזה למכירה של מוצר כלשהו לא יתקיים בינך לבין HSJohnson אלא אם ועד ש-HSJohnson תקבל את הזמנתך באמצעות דואר אלקטרוני המאשרת שהיא קיבלה את מלוא התשלום עבור כל הסחורה שהזמנת, ושהסחורה בוצעה. נשלח לכתובת שצוינה. קבלה זו תיחשב כמושלמה ותיחשב לכל מטרה כאילו הועברה אליך ביעילות בזמן ש-HSJohnson שולח לך את הדואר האלקטרוני (בין אם תקבל את הדואר האלקטרוני הזה ובין אם לאו). אישור (לא בקשה) דואר אלקטרוני זה מסתכם באישור של HSJohnson להצעתך לקנות סחורה מHSJohnson. עליך לבדוק כי הפרטים בדואר האלקטרוני לאישור זה נכונים בהקדם האפשרי ועליך להדפיס ולשמור עותק ממנו.
HSJohnson לא תעביר את פרטי כרטיס האשראי או החיוב האישיים שלך לצד שלישי כלשהו.

אתה מתחייב שכל הפרטים שאתה מספק ל-HSJohnson לצורך הזמנה או רכישת מוצרים או שירותים נכונים, שכרטיס האשראי או החיוב שבו אתה משתמש הוא שלך ושיש מספיק כספים כדי לכסות את עלות הסחורה או השירותים שהוזמנו. .

אם יש שינויים כלשהם בפרטים שסופקו על ידך, באחריותך ליידע את HSJohnson בהקדם האפשרי.

כמו כן, תוכל לפרוש מהחוזה בכל עת לאחר משלוח המוצר וקיבלת את המייל שלנו המאשר את הזמנתך, אך לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מהיום לאחר קבלת המוצר. אנא עיין במדיניות ההחזרות שלנו לפרטים נוספים.

אחריות

HSJohnson אינו מקבל אחריות לשגיאות והשמטות כלשהן ושומר לעצמו את הזכות לשנות מידע, מפרטים ותיאורים של המוצרים, המוצרים והשירותים הרשומים. HSJohnson תעשה כמיטב יכולתה לתקן שגיאות והשמטות במהירות האפשרית לאחר שיודיעו עליהן.

HSJohnson אינה נושאת באחריות לכל אובדן עקיף, אובדן תוצאתי, אובדן נתונים, אובדן הכנסה או רווח, אובדן נזק לרכוש ו/או אובדן מתביעות של צדדים שלישיים הנובעים מהשימוש באתר HSJohnson או עבור מוצרים כלשהם. או שירותים שנרכשו מ-HSJohnson.

HSJohnson תהיה אחראית רק לאובדן ישיר עד לסך המקסימלי של המחיר של המוצר או השירות שנרכשו בגין כל תביעה.

אם המוצר שלך מתפתח תקלה תוך כדי אחריות, אנא עיין בחוברת האחריות של היצרן שלך.

טיפול בהזמנות

תשלומים מחויבים לפני שהפריטים נשלחים על ידי HSJohnson. כל המחירים כוללים מיסי מכירה (כאשר רלוונטי) אלא אם צוין אחרת.

HSJohnson שואפת לארגן משלוח של כל הפריטים במלאי בתוך 24 שעות מרגע קבלת ההזמנה שלך.

משלוח/כותרת/סיכון

התקופה המצוינת במסגרתה תקבל את הזמנתך היא משוערת. הסחורה תישלח לכתובת שניתנה על ידך בהזמנתך והצוינה באישור ההזמנה.

הבעלות על כל מוצר שהוזמן תעבור אליך ברגע ש-HSJohnson יקבל את מלוא התשלום עבור מוצר זה.

אם כתובת המשלוח שלך נמצאת מחוץ לממלכה המאוחדת, ייתכן שאתה כפוף למסי יבוא ומסים, אשר נגבים ברגע שמשלוח מגיע לארצך. כל חיובים נוספים כאלה עבור שחרור ממכס חייבים להיות משולמים על ידך. כדאי לשים לב שמדיניות המכס משתנה מאוד ממדינה למדינה; HSJohnson מייעץ לכל לקוח ליצור קשר עם משרד המכס המקומי שלו לקבלת מידע נוסף.

לידיעתך, בעת משלוח מוצרים בינלאומית, עליך להיות מודע לכך שמשלוחים חוצי גבולות כפופים לפתיחה ובדיקה של רשויות המכס.

כוח עליון

HSJohnson לא תישא באחריות לכל הפרה של הסכם, לעיכוב או אי ביצוע אם העיכוב או הכישלון נובעים ממעשי אלוהים, מהומה אזרחית, מהומות, שיטפונות, בצורת, שריפה, חקיקה או סיבה אחרת מעבר לשליטה הסבירה של HSJohnson. זה לא משפיע על הזכויות הסטטוטוריות שלך.

שונות

זה פשע להשתמש בשם בדוי או בכרטיס אשראי לא חוקי כדי להזמין. כל מי שייתפס במזיד נכנס לצו שגוי או פיקטיבי, יועמד לדין במלוא היקף החוק.

HSJohnson רשאית לשנות תנאים והגבלות אלה מעת לעת, ולהציב את הגרסה החדשה באתר. כל הרכישות מהתאריך שבו התנאים המתוקנים יושמו באתר האינטרנט שלנו ואילך יהיו כפופים לתנאים החדשים הללו.

תנאים והגבלות אלה יחולו כאשר HSJohnson תקבל את הזמנתך בדואר אלקטרוני המאשר כי קיבלה תשלום מלא עבור כל הסחורה שהזמנת. הם יחליפו כל תנאי, הבנות, התחייבויות, הסכמים או מצגים אחרים (למעט מצגי שווא תרמית) הקשורים לרכישתך, בין בעל פה ובין בכתב, ויכילו את כל ההסכם בין HSJohnson לבינך בנוגע לרכישתך. HSJohnson מייעץ לך להדפיס ולשמור עותק של תנאים והגבלות אלה לאחר שההזמנה שלך התקבלה על ידי HSJohnson.
מומלץ לקרוא (ולאחריות לקרוא) את כל המידע באתר זה במלואו.

הודעות משפטיות

כל החומר באתר, לרבות, ללא הגבלה, כל טקסט אינפורמטיבי, עיצוב ו"מראה ותחושה", פריסה, תמונות, גרפיקה, אודיו, וידאו, הודעות, עיצוב הודעות אינטראקטיביות ופונקציות, קבצים, מסמכים, תמונות או חומרים אחרים באתר האינטרנט שלנו (יחד, "החומרים"), בין אם פורסמו בפומבי ובין אם הועברו באופן פרטי, כמו גם כל היצירות הנגזרות, הם בבעלות HSJohnson ו/או השותפים הקשורים לה או גורמים אחרים שקיבלו רישיון או התירו בדרך אחרת להשתמש בחומר שלהם על ידי HSJohnson, ומוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וחוקי קניין רוחני אחרים. HSJohnson מתנער מכל עניין קנייני בסימנים מסחריים, סימני שירות, לוגו, סיסמאות, שמות מתחם ושמות מסחריים שאינם שלו.
אין להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, להעלות, לפרסם, לשדר או להפיץ את החומרים באתר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעים אלקטרוניים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב. כל שינוי בחומרים, שימוש בחומרים בכל אתר אינטרנט או סביבת מחשב ברשת, או שימוש בחומרים ללא הסכמה מראש ובכתב לכל מטרה שאינה שימוש אישי ולא מסחרי מהווה הפרה של זכויות היוצרים, הסימן המסחרי וקניין אחר. זכויות בחומרים ואסור במפורש.

כל הזכויות שאינן מוענקות במפורש כאן על ידי HSJohnson לך שמורות על ידי HSJohnson ו/או מעניקי הרישיונות שלה.

מדיניות זו נועדה לציית במלואה לדרישות של חוק הגבלת החבות על הפרת זכויות יוצרים מקוון ושל חוק זכויות היוצרים הדיגיטלי של מילניום.

למידע נוסף אנא פנה אלינו בכתובת enquiries@hsjohnson.com.